Keta le malai chiko


02-May-2019 03:57

keta le malai chiko-38

Cam sex dates

Tesh raat mero man ma halchal vo"keti fasauna sipalu matlav ke ma didi lai fasaudai thiye! Tara kaile kahi lag6a didi lai vena bata katai tada lagera sada chikirahu.Vena ko visa lagepa6i didi ko lagi ma nai sahara vaye. Yo sav tyo bela dekhi suru vayo jav maile didi ko puti dekhe. Ma tyo raat tv ma "Chandrakanta" dharabahik herdai thiye. Didi mera gf ka barema kura garna badi ruchaunu hunu hunthyo. Maile didiko oth kei bera chusera didi lai khat ma sutaye. Didi lai mero sath ramro lagekole uhale malai aafai saga rahan jod garnu hunthyo. Didi ko mukh bata siskari niskyo"ssh umsh ss" maile didi lai vane"tapai le vaneko haina khaula jhai hereko vanera, khau ta? Didi ko halat kharv vo uhako puti pani vijdai thiyo.

bhane ra sodin maile chha bhane ra muto halaye aba tam alai pani towel nikalna mann lagyo ra maile towel nikale ra ma pani nagai base maile panty pani pagaye ko thiye ra bahini lai pani fukalna lagaye khana khan sakera hami tv ti ra lage sabai jana aba buda budi yek arka sanga khelna thale budai ko lado samatera budi much bhari halna thale malai nikai garo bhaye ko thiyo maile ma pani join howbhane ra sodha sure bhane ani ma pani uni haru ko ma gayera lado lai chusna thale usko budile mero puti ma aaula chirayo ra chatne thale ah!!!!!!!!!!!Ekpalta Maile didi lai chadaudai vane." tapai yeti ramri hunu hun6a, tapai ko pani belama nikai bf thiye holan hai"mero kura le didi le 6adke aakha le malai herdai vannu vayo"um 6u ramri dherai malai furukka navana" didi ko muskan ra madak le variyeko muhar malai khub man paryo. Maile didi ko pettikot ajha mathi uchale ra didi ko chak lai aafu tira dabaye. Maile jhan thape" sachi didi tapai lai campus dress khub suhauthyo. Mero gidde dristi ra simha ko jasto chal le didi nervous hudai bolnu vo"babu ke vayo? Mero lado le didi ko putiko patalo jungle 6una pugyo. Maile didi lai vane"didi ma tapailai fuck gar6u hai" didi bas"um um kan6u" vandai hunuhunthyo. Didi le aago bata hath nikale jhai mero lado hath bata nikalnu vayo. andya6u malai bihanai disturb nagar garis vane mardin6u" "talai bihan vari sutna laaj lagdaina hai murdar" meri didi Anita ra ma yestai kurama jhagada garthyou. Kt man6e vara khana banauna al6i gar6es" " talai al6i murdar jaile pani hep6as gada" " her hai dian badta nakara" didilai dian vanda nikai rish uthyo. Didi le afna police gariyeka nail le malai chithorna thalepa6i. Didi pani ekdum ramri thiyee lovhlagdi dudh pani mast. Ma jhasanga vaye didile thukeko thuk mero mukh vari lage6a. Talai dian malai thukne vandai maile lakha mero thukh vanera didiko mukh ma mukh jodera thuke. Tara jav maile afno panty ma thankeko lado nikalera didiko panty baira ko putima dalauna thale. Tespa6i malai hosai vayena ki didiko panty maile kasari nikale. Uha ulto tigra fatayera malai tinai tigrale afutira kasdai ra hathle mero tauko afno chatitira tasaudai hunuhunthyo. Kei ber pa6i sukka sukka gardai didile ochyan saf garna thalnuvo jaha ragat pani thiyo.

Didi le school dress half sleeve shirt ra black skirt lagayeki thiyee jasle usko ghuda vanda mathi matra 6opeko thiyo. Ra ma talai sadhai khaja banara khuwaune" "her hai anita dherai niu nakhoj pheri ! Malai jhan rish uthyo"talai dian" vandai maile didiko ghati samatera nyakidiye uha bed ma paltanuvo. Didi rishle mero hath 6utaune paryetna garda asafal hunuvo. Didi ko tigra ra panty ko darsan le mero man ek tamasko vo. Didi le hath 6odeko mauka parera mero kapal samater jodle tanuvo. "didi malai maf garnus please" didi jhan jharkidai bolnu vo" uta ja mar" ma pani asamajh ma pare. Malai kei thaha thena yedi didi garvapati vai vane.

Tapai skirt ra half sleev shirt ma ekdum sundar dekhinu hunthyo" mero kura le didi nikai khusi hunu vayo. " maile didi ko pa6adi ko kesh samatera didi ko oth ma lamo kiss gare. Maile didi lai ajha angalo ma kase ani uhako tallo oth chusera galama moai gardai vane(Chhatra)"i love you didi" didi le pani mero gala chumdai bolnu vayo" i love you too kan6u" ma petikot bahira bata nai didi ko chak musardai uhako nak mukh gala chudai thiye. Maile didi ko pettikot mathi sarkayera uhako nude chak ma hath hale.